• Home

Prijs voor Examens 2017 - jurylid


Heb jij dé prestatie geleverd die de Examenprijs 2017 wint? Schrijf je dan nu in!

Geen deelnemer of kanshebber maar wél betrokken bij examinering en affiniteit met innovatie? We hebben nog één jurylid nodig!

Kijk hier voor meer informatie.

 

Hét Examencongres 2017

De inschrijving voor Hét Examencongres 2017 is geopend. Via onze website kunt u zich aanmelden. U kunt ook alvast de inhoud van de verschillende tracks in het programma bekijken. 

Naast het aanmelden als deelnemer van het congres is er ook de mogelijkheid tot aanmelden als sponsor of standhouder. Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem telefonisch of per e-mail contact op met het congressecretariaat

Tot 23 november!

Lees meer

Ontwikkelingen Werkgroep Fraude - notitie Examenfraude

De afgelopen periode heeft de werkgroep fraude niet stilgezeten en is uitgebreid gesproken met een nieuw lid die kennis inbrengt vanuit (en meeneemt naar) het regulier onderwijs. De zittende leden van de werkgroep hebben kennis vanuit het private stelsel en het hoger onderwijs en ervaren het nieuwe lid als een waardevolle uitbreiding, waarmee het netwerk en de kennisinbreng wordt vergroot.

Zoals eerder gepubliceerd, heeft de werkgroep de notitie Examenfraude geschreven en is deze verzonden aan de Ministeries van OCW en V&J en de bijbehorende vaste Kamercommissies. Met name het Ministerie van OCW heeft deze notitie opgepakt en de werkgroep uitgenodigd voor een gesprek, waarbij ook V&J, het OM en de onderwijsinspectie vertegenwoordigd zullen zijn.

Uitkomsten en eventuele vervolgacties zullen worden besproken met het bestuur van de NVE.

ALV & bedrijfsbezoek: Twente Safety Campus

 TSC2

Op 30 november 2017 zal bij de Twente Safety Campus in Enschede de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Voorafgaande aan de ALV zal een bedrijfsbezoek georganiseerd worden bij de Twente Safety Campus waarbij een interactieve sessie zal worden gegeven om ons een kijkje in de keuken te geven bij het examineren binnen Brandweer Twente.

Lees meer

Redenen om NVE-lid te worden

Lidmaatschap NVE2016

De NVE is een beroepsvereniging voor elke professional die actief is in de examenwereld. Zij zet zich in voor ondersteuning van de professional en kwaliteitsimpulsen in het vakgebied. Dit met als doelstelling de “bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland”, onder meer door:

• Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstelling, techniek en praktijk van het examineren.
• Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren.
• De ontwikkeling van profielen, normen en gedragscodes voor het examineren.
• Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

Lees meer

Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

Logo-Ministerie-OCW-groot

Om de kwaliteit van examenfunctionarissen te (h)erkennen heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een Register voor Examenfunctionarissen ontwikkeld. Voor de NVE is dit Register een logisch vervolg op de door haar reeds ontwikkelde taak- en functieprofielen voor alle functionarissen die te maken hebben met de organisatie en afname van examens. Inmiddels zijn deze profielen bij veel bedrijven en onderwijsorganisaties in gebruik.

Lees meer

Wie wint de Prijs voor Examens in 2017?

De NVE kent een Prijs voor Examens toe voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. De prestatie dient in Nederland uitgevoerd te zijn. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend en uitgereikt tijdens het NVE congres aan een persoon, een groep personen of een instelling.

  • creativiteit en inventiviteit,
  • waardevolheid voor anderen in de toets- en examenpraktijk,
  • overdraagbaarheid naar andere toetssituaties,
  • toetskwaliteit.

De jury gaat na of de prestatie is geleverd in de periode tussen het NVE congres in 2015 en het NVE congres in 2017. De jury is samengesteld uit deskundigen op het gebied van toetsing en examinering en vertegenwoordigt zowel de redactie van het tijdschrift EXAMENS als het NVE bestuur.

Lees meer