• Home

Partnership NVE

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft momenteel ruim 420 leden. Deze leden houden zich beroepshalve bezig met examineren en vervullen veelal sleutelposities bij exameninstellingen, leveranciers van examendiensten en –producten en in het onderwijs (regulier en particulier).

Het aantal personen dat voldoet aan voorgaand profiel, bedraagt naar schatting 3000. De NVE heeft zich mede ten doel gesteld om op niet al te lange termijn deze examenprofessionals tot haar leden te kunnen rekenen. Voor het bereiken van de primaire doelstelling, het bevorderen van de kwaliteit van examinering in Nederland en toekomstig op Europees niveau, zijn ondermeer partners nodig. De NVE is voornemens om samen met de directe achterban te gaan werken aan een stevig netwerk. Het realiseren van een interactief netwerk staat centraal en het met elkaar klankborden om de persoonlijke en de bedrijfsmatige ontwikkeling van het examenproces te optimaliseren. De NVE streeft naar een brede samenstelling. Zo wordt ook een beroep gedaan op het bedrijfsleven en andere relevante partijen. Ook uw bedrijf of organisatie kan een partnership aangaan met de NVE. De onderlinge afspraken die u maakt met de NVE, worden vastgelegd in zogenaamde “partnership-afspraken”. Aan u de keuze wélk pakket het beste past op uw eigen situatie van uw bedrijf of organisatie.


De NVE kent diverse partnerships:

A: Financiele partner

Financiële partners verbinden zich gedurende een periode van 1 (één) jaar om een financiële bijdrage te leveren bij de NVE. Financiële partners zijn bij voorkeur bedrijven c.q. organisaties die verwantschap vertonen met de examenbusiness. Er zijn 3 pakketten, nl.:

Goud

 • Plaatsing van uw Logo met link op website
 • Idem het plaatsen van uw Logo in de Congresmailings, full colour
 • Vermelding sponsor in tijdschrift 'Examens' (full colour)
 • Bedrijfsinformatie (max 3) t.b.v. inhoud Congrestas
 • Uw advertentie in het programmaboekje van ons Congres(full colour, volgens eigen opmaak, passend in het formaat)
 • Uw bedrijfslogo op partnerlijst in programmaboekje
 • Toegangskaarten voor het Congres voor 2 personen
Het tarief bedraagt: € 2.100,-  per jaar.

Zilver

 • Logo met link op website
 • Logo in de conferentiemailings
 • Vermelding sponsor in tijdschrift 'Examens'
 • Bedrijfsinformatie in de conferentietas
 • Bedrijfslogo op partnerlijst in programmaboekje (zw/w) van het congres
 • Toegang tot de conferentie voor 1 persoon

Het tarief bedraagt: € 1.400,- per jaar.

Brons

 • Logo met link op de website
 • Vermelding op partnerlijst in programmaboekje (zw/w) van het congres
 • Toegang tot de conferentie voor 1 persoon

Het tarief bedraagt: € 700,- per jaar.

Het NVE-Bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling in het aantal financiële partnerships.

B: Sponsoring in natura

Sponsors (partners) in natura kunnen menskracht en/of middelen leveren die het mogelijk maken om de activiteiten van de NVE uit te voeren, zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van vergader- en cursusruimte, redactiewerk, personele inzet voor secretariaat en evenementen, bedrijfsbezoeken, incl. koffie/thee lunches etc., Sponsors c.q partners in natura genieten gedurende een jaar de benefits van het partnershippakket

 

C: Projectsponsoring

Het is tenslotte mogelijk om specifieke projecten te sponsoren. Het gaat dan om eenmalige sponsoring, of sponsoring met een lage frequentie. Als de NVE specifieke projecten wil opzetten of nieuwe activiteiten wil ontplooien, dan kan deze hierbij betrokken worden. Het NVE-Bestuur formuleert hiertoe nog concrete afspraken. Het is evident dat elk partnership in overeenstemming dient te zijn met het doel en de aard van de NVE-projecten. Per project wordt met de partner(s) afgesproken voor wélke benefits wordt gekozen; er volgt daartoe een persoonlijke afstemming tussen de partner en het NVE-Bestuurslid met de portefeuille “Partnership NVE”, Manon Bonefaas.
Tevens kan gekozen worden om partner te worden van evenementen (of onderdelen van). Voorbeelden van dergelijk partnership zijn o.m. het toevoegen van documentatie c.q. reclamemateriaal aan de Congrestas en het huren van een Stand op het NVE-congres. Dergelijke partnershipactiviteiten kunnen ad hoc worden georganiseerd. In de gevallen waarin de partner zich niet zelf tijdens het evenement bekend wenst te maken, zal de Voorzitter van de NVE dit voor zijn rekening nemen door middel van vermelding in het programma en in de inleiding van de NVE-Voorzitter ('de lunch wordt u aangeboden door ...').
Het NVE bestuur behoudt zich het recht voor om partners te weigeren of partnerships te beëindigen. In dergelijke gevallen zal aan de partner vooraf de reden daarvan worden meegedeeld. De NVE doet graag een beroep op u om mee te bouwen aan de kwaliteit van het examineren in de meest brede zin van het woord, in Nederland.
 
Contactpersoon NVE: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

 

 

AfdrukkenE-mail