Impressie bedrijfsbezoek SAIO Safety Training

Op 18 november vond bij SAIO Safety Training het NVE bedrijfsbezoek plaats.foto

Ongeveer 30 NVE-leden namen deel aan het bedrijfsbezoek bij SAIO Safety Training, een opleider gespecialiseerd in veiligheidstrainingen voor de Offshore, Industrie, Olie en Gas en (in afnemende mate) de bouw. Hans Amsterdam, directeur van SAIO, vertelde kort en enthousiast over de koers van SAIO in de afgelopen jaren.

Ook maakte hij de aanwezigen deel van een van zijn grootste uitdagingen: elke opleiding met externe examinering en certificering (zoals VCA, NIBHV, etc) heeft zo zijn eigen eisen aan examen-afname-omgevingen - waarbij de verschillen soms eerder voort lijken te komen uit willekeur dan onderwijskundige overwegingen.

Als NVE zouden we ons dat best een beetje aan mogen trekken - zo zijn de kosten van examenvoorzieningen in Nederland feitelijk onnodig hoog. Een uitdagend vraagstuk!

Vervolgens presenteerde Sebastiaan de Klerk van ECABO zijn onderzoeksopzet en voorlopige resultaten. Sebastiaan doet onderzoek naar de inzet van multimediale praktijkgerichte computerexamens (MPCE) in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Een MPCE is een innovatief assessmentinstrument waarin multimedia wordt gebruikt om een beroepsomgeving te simuleren.

Toetsprogramma's in het beroepsonderwijs zijn voor een groot deel afhankelijk van praktijktoetsen, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat praktijktoetsen vanwege hun vorm bevattelijk zijn voor een aantal bronnen van meetfouten. In het promotieonderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het RCEC, wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om bepaalde vaardigheden van kandidaten, die nu gemeten worden in een praktijktoets, te meten in een MPCE. In een empirische studie wordt onderzocht in hoeverre prestaties van kandidaten op een ontwikkelde MPCE samenhangen met hun scores op een praktijktoets voor een veiligheidsberoep in het VCA stelsel. Tenslotte toonde Sebastiaan twee ontwikkelde MPCE's, waarbij de mate waarin een kandidaat door het examenproces geleid wordt sterk verschilde.

Vervolgens werden de meeste bezoekers rondgeleid over het opleidings- en examenterrein. De meeste, want 4 bezoekers namen als vrijwilliger deel aan een demonstratie hoe je vanaf een (fictief) boorplatform veilig in een in zee dobberend reddingsvlot komt. En dan natuurlijk in het donker, met harde wind en ruwe zee! Indrukwekkend hoe een paar eenvoudige principes de redding zoveel kansrijker kunnen maken.

Tenslotte werden de bezoekers onthaald op een mooie borrel met hapjes, zodat de ervaringen en bevindingen gedeeld konden worden (en er natuurlijk ook ruimte was voor bijpraten met vakgenoten).

Nogmaals, namens NVE: bedankt SAIO!

Hieronder volgen een paar foto's die door de bezoekers zijn gemaakt:

2014-11-18 16.22.20

2014-11-18 16.22.38

2014-11-18 16.25.29

2014-11-18 16.30.02

2014-11-18 16.33.12

2014-11-18 16.33.15

2014-11-18 16.36.49

2014-11-18 16.37.26

2014-11-18 16.39.34

2014-11-18 16.40.22

2014-11-18 16.49.18

20141118 154937

20141118 162310

20141118 164953

foto

Foto boven: De helden van de NVE! (Piet Philipsen, George Moerkerke, Frank Hubert en Riny van Nuland)

img 2985

Tags: Bedrijfsbezoek