ALV en Bedrijfsbezoek 'op locatie'


Op 20 mei 2010 vindt vanaf 12:30 uur de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Examens plaats in Villa Sonsbeek te Arnhem.
De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u een week voor aanvang van de vergadering.

Aansluitend (vanaf 13:30 uur) zal op dezelfde locatie het 'bedrijfsbezoek' plaatsvinden met als thema "Examinering in het MBO".

De onderwijsinspectie heeft op 21 april haar jaarverslag 2008-2009 aangeboden aan de Ministers van OCenW en LNV.
Expliciet komt daarin de aandacht voor het realiseren van het vereiste kwaliteitsniveau van examinering en examenfunctionarissen aan bod.

Cito en Helicon Opleidingen verzorgen samen dit bedrijfsbezoek.

  • Cito verzorgt een presentatie waarin de Cito-visie gegeven wordt op de borging van de kwaliteit van examinering in het MBO.  
  • Helicon Opleidingen laat u actief en concreet ervaren wat het is om als examinator in het competentiegericht onderwijs op te treden.
  • Deelnemers kunnen zelf meedoen, ervaren hoe de oefening verloopt en na afloop is er gelegenheid tot nabespreken.
U kunt zich aanmelden voor de ALV en het bedrijfsbezoek via deze link

Tags: Bedrijfsbezoek