• Home
  • Nieuws
  • Ontwikkelingen Werkgroep Fraude - notitie Examenfraude

Ontwikkelingen Werkgroep Fraude - notitie Examenfraude

De afgelopen periode heeft de werkgroep fraude niet stilgezeten en is uitgebreid gesproken met een nieuw lid die kennis inbrengt vanuit (en meeneemt naar) het regulier onderwijs. De zittende leden van de werkgroep hebben kennis vanuit het private stelsel en het hoger onderwijs en ervaren het nieuwe lid als een waardevolle uitbreiding, waarmee het netwerk en de kennisinbreng wordt vergroot.

Zoals eerder gepubliceerd, heeft de werkgroep de notitie Examenfraude geschreven en is deze verzonden aan de Ministeries van OCW en V&J en de bijbehorende vaste Kamercommissies. Met name het Ministerie van OCW heeft deze notitie opgepakt en de werkgroep uitgenodigd voor een gesprek, waarbij ook V&J, het OM en de onderwijsinspectie vertegenwoordigd zullen zijn.

Uitkomsten en eventuele vervolgacties zullen worden besproken met het bestuur van de NVE.