• Home

samenwerking NVE en CI's officieel bevestigd

foto van de CI's met de voorzitter van de NVE

Vandaag, 11 december 2015, hebben de vier certificerende instellingen (die examenwerkers certificeren en registreren in het Register voor Examenfunctionarissen) de samenwerking met NVE én met elkaar bevestigd door het tekenen van een overeenkomst. Hoewel de certificerende instellingen en het NVE al sinds oktober regelmatig bijeen zijn geweest om de doorontwikkeling van het nog jonge register te bespreken en te bevorderen, was het nog niet gekomen tot een vastlegging van goede afspraken in overeenkomsten.

Prijs voor Examens naar Hanzehogeschool Groningen

De Prijs voor Examens is dit keer uitgereikt aan Hanzehogeschool Groningen voor de Werkgroep Kwaliteit van Toetsen & Beoordelen. Een trotse Remko van der Lei nam tijdens het Examencongres namens Hanze deze bijzondere prijs in ontvangst.

Nieuw dit jaar is de uitreiking van de publieksprijs voor de Prijs voor Examens. Na een korte pitchronde van de genomineerden hebben deelnemers van het examencongres een stem uitgebracht. Winnaar van deze publieksprijs is Hoffelijk Financieel met De Examenbus.

Namens de NVE willen we zowel Hanzehogeschool Groningen als Hoffelijk Financieel van harte feliciteren met deze prijzen! 

Hanze en Hoffelijk

Hieronder treft u het rapport van de vakjury aan voor de Prijs voor Examens.

Lees meer

Programma Examencongres 26-11-2015

Het programma van het Examencongres op 26 november is bekend.

Voor de parallelworkshops geldt dat deelnemers op de dag zelf een plaats kunnen reserveren door middel van reserveringsstroken. Kijk hier voor het totale programma en de indeling van de workshops.

In de ochtend zullen de genomineerden van de Prijs voor Examens een korte pitchronde houden. Deelnemers aan het examencongres krijgen ook de mogelijkheid een stem uit te brengen. Deze stemming zal door de jury worden meegenomen in de einduitslag. Een korte samenvatting van de inzendingen kunt u hier vinden.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u zich al aangemeld?

Genomineerden Prijs voor Examens 2016 zijn bekend

Tijdens het NVE-congres op 26 november 2015 zal voor de tweede keer de NVE Prijs voor Examens worden uitgereikt. Tot 26 oktober konden personen of organisaties voorstellen voor de NVE Prijs voor Examens indienen. Uit al die inzendingen heeft de jury drie organisaties genomineerd: 

  • Hanzehogeschool Groningen met de Werkgroep Kwaliteit van Toetsen en Beoordelen;
  • Hogeschool van Amsterdam met de Score website; en
  • Hoffelijk Examens met De Examenbus.

Ook de deelnemers van het examencongres krijgen na een korte pitchronde de mogelijkheid te stemmen. Deze stemming wordt door de jury meegenomen in de einduitslag. Slechts één van de genomineerden zal op 26 november de Prijs voor Examens in ontvangst nemen. U kunt zich nog aanmelden voor het congres.

Een korte samenvatting van de inzendingen:

Lees meer

Toekomst van Toetsen: het NVE-congres op 26 november a.s.

 

pic nve website2

Er zijn inmiddels diverse aanvragen voor workshops ingediend en we hebben als NVE ook zelf personen benaderd om een workshop te komen verzorgen. In de ochtend hebben we een controversiële keynote uitgenodigd: Jef Staes. Hij zal u uitdagen door zijn persoonlijke licht over de toekomst van toetsen te laten schijnen met ‘Examens en Diploma’s, de sluipmoordenaar van Passie en Talent’.

Verder willen we alvast verklappen dat we voor u Linda Luchtman van Love2Learn hebben uitgenodigd om twee interactieve workshops te komen verzorgen met de titel 'Formatief toetsen: wat en hoe. In deze praktische, interactieve workshop bekijkt u verschillende vormen van formatieve toetsing (diagnostisch/ontwikkelingsgericht) en legt u een relatie met het niveau van de beoogde leeropbrengsten. Tevens staat u stil bij de vraag hoe een docent door formatieve toetsing leerlingen kan helpen bij summatieve toetsing.

Mocht u ook een workshop willen verzorgen? U kunt nog tot 26 oktober een aanvraag indienen bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De precieze invulling van de rest van het programma zal begin november hier bekend worden gemaakt. 

Toetsdeskundige: nieuw profiel in ontwikkeling

Nieuw profiel
Er waren al eerder vragen om een profiel van een toetsdeskundige/beleidmedewerker toetsing. De ontwikkeling van de SKE kwalificatie, versterkte de visie van het bestuur dat er ruimte is voor een nieuw profiel.

De NVE werkgroep profielen is daarom bezig met het ontwikkelen van een profiel met werktitel toetsdeskundige.
Een referentie voor het profiel is:

  • De werkzaamheden van personen die momenteel als examendeskundige of beleidmedewerker toetsing in mbo en hbo of overige examenorganisaties werken.
  • De beschrijving van SKE zoals deze in het hbo wordt gehanteerd.

Doel is om het profiel op te nemen in het geheel aan functieprofielen zoals deze nu op de NVE website staan. De werkgroep heeft als opdracht vanuit het bestuur van de NVE om met dit profiel dicht bij de SKE beschrijving te blijven om herkenbaarheid te versterken voor het hbo.

De NVE houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit nieuwe profiel. De inmiddels ontwikkelde profielen zijn hier te vinden.

Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

Logo-Ministerie-OCW-groot

Om de kwaliteit van examenfunctionarissen te (h)erkennen heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een Register voor Examenfunctionarissen ontwikkeld. Voor de NVE is dit Register een logisch vervolg op de door haar reeds ontwikkelde taak- en functieprofielen voor alle functionarissen die te maken hebben met de organisatie en afname van examens. Inmiddels zijn deze profielen bij veel bedrijven en onderwijsorganisaties in gebruik.

Begin juli 2015 heeft de NVE het ministerie van OCW geïnformeerd over de inzet van het Register voor Examenfunctionarissen. In reactie hierop heeft de minister haar waardering uitgesproken voor de verschillende activiteiten van de NVE, en de manier waarop examenfunctionarissen werk maken van zelfregulering t.a.v. de kwaliteit van de examenbranche. Tevens onderschrijft zij de noodzaak van een register, exclusief voor examenfunctionarissen. De minister ziet hierin ook mogelijkheden voor een concrete verbinding met het lerarenregister.

De NVE is blij met de steun van de minister, en gaat door met het concretiseren van de samenwerking met organisaties zoals de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. In september 2015 zijn daartoe afspraken gepland.

Lees hier de brief van de NVE aan het ministerie van OCW.