• Home

NVE vraagt uw opmerkingen op de functieprofielen

NVE logoIn 2011 zijn door de NVE de ‘Functieprofielen voor Examenfunctionarissen’ opgesteld.

Het doel van deze profielen was en is een beschrijving te realiseren van taken en functies voor betrokkenen bij examinering. Middels een organogram hebben deze profielen een plaats gekregen. Inmiddels hebben we vastgesteld dat veel organisaties deze profielen gebruiken en gebruikt hebben om taken en (onderdelen van) functies te beschrijven en toegankelijk te maken. Met behulp van deze profielen is er meer eenheid ontstaan in de beleving van de activiteiten die nodig zijn om een examenorganisatie goed te kunnen laten functioneren.

Onze vraag

Voorzie ons van uw opmerkingen nadat u de functieprofielen goed doorgenomen hebt.

Graag vernemen we deze uiterlijk 5 september 2015, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wellicht ten overvloede: deze taak- en functieprofielen vormen ook de basis voor opname in het Register voor Examenfunctionarissen. Hieromtrent kunt u informatie vinden op Inleiding - Register Examenfunctionarissen.

De NVE streeft ernaar een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren voor deze profielen.

Lees meer

Aangepaste inzendingsdatum!

De deadline voor het inleveren van inzendingen voor de Prijs voor Examens is gewijzigd naar 26 oktober. De Prijs voor Examens wordt toegekend voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. U kunt zichzelf aanmelden maar ook iemand nomineren.

Informatie over de Prijs voor Examens kunt u hier vinden.

BREAKING NEWS: gewijzigde datum Examencongres

In verband met een congres van FACTA (studiedag Toetsen en Examineren) op 8 oktober heeft de NVE-congresorganisatie besloten het congres TOEKOMST VAN TOETSEN te verplaatsen naar 26 november 2015

mail alert

Wessels en Adema benoemd tot bestuursleden

nieuwTijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur twee personen voorgedragen voor een bestuursfunctie, te weten Maria Wessels en Jan Adema.

Beide personen zijn met goedkeuring van de leden benoemd als bestuurslid van de NVE. Door de aanstelling van beide personen heeft het bestuur meer handen beschikbaar om op die manier meer te kunnen betekenen. De voorzitter voegde hieraan toe dat hij blij is dat de NVE meer slagkracht heeft om zo te kunnen blijven bouwen aan de vereniging.

Meer over Maria en Jan:

Lees meer

22 en 23 juni 2015: Computer Assisted Assessment Conference

caaovergenomen uit de uitnodiging van CAA:

2015 International Computer Assisted Assessment Conference (CAA 2015)
- Research & Practice into e-Assessment
Dates: 22-23 June, 2015
Location: Zeist, The Netherlands
Early bird discount till May 30.

Hereby, we cordially invite you to participate at International Computer Assisted Assessment Conference 2015 (CAA 2015).

Theme: Research & Practice in E-assessment (URL: http://caaconference.co.uk)

Lees meer

Conferentie Onderwijsinspectie 20 mei jl.

Op woensdag 20 mei jl. organiseerde de Onderwijsinspectie de Conferentie examen-commissies in het hoger onderwijs. Met 600 deelnemers, een grote verscheidenheid aan interessante workshops en inspirerende lezingen van onder andere de Inspecteur Generaal mevrouw Vogelzang, was de dag meer dan geslaagd. 

De Nederlandse Vereniging voor Examens was uiteraard ook vertegenwoordigd. De stand werd tijdens de pauzes druk en met interesse bezocht. De onderkenning dat examinering en borging van het examenproces in zeer grote mate bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van diploma's, lijkt alleen maar toe te nemen. 

De NVE wil als branchevereniging een gesprekspartner zijn van onder andere de Inspectie van het Onderwijs, de hbo-raad, de NRTO. Alleen samen kunnen we de kwaliteit van examens hoog houden.

Lees meer

Presentatie Register mbo-scholen

NVE register

Onlangs heeft de NVE met een roadshow mbo-instellingen geïnformeerd over een aantal kwaliteitsmogelijkheden m.b.t. de opleiding en certificering van personen die betrokken zijn bij de examens. Bijna 40 instellingen hebben kennis genomen van de informatie. De reacties zijn vooral positief en de opmerkingen die gemaakt zijn worden door de werkgroep meegenomen. De gegeven presentatie kunt u hier vinden.

De taken-profielen van examenfunctionarissen gelden als uitgangspunt. Onafhankelijke certificering is de verklaring dat men ook kan wat men wil kunnen. Inmiddels zijn er twee ci´s die gecertificeerden in dit register kunnen inschrijven. 20 mei is er een informatiebijeenkomst voor ci´s aangaande dit Register. Op deze pagina kunnen certificerende instellingen zich hiervoor aanmelden.