• Home

Toetsen en beoordelen

SurfZelfbeoordelingsinstrument levert bijdrage aan verhoging toetskennis.

In het project Bewust en bekwaam toetsen is een zelfbeoordelingsinstrument voor toetskennis ontwik-keld. Ook is onderzocht wat het effect van het instrument is op de toetskennis van lerarenopleiders. Uit het onderzoek blijkt dat het zelfbeoordelings-instrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kennis over toetsen.

Zie bericht SURF (10 juli 2014)

Bekijk alle projectresultaten van het project Bewust en bekwaam toetsen.

Zie website www.bewustenbekwaamtoetsen.nl.

Voordracht nieuwe bestuursleden

nieuwe bestuursledenHet bestuur wil graag vier personen voordragen voor een NVE-bestuursfunctie. 

Tijdens de ALV op 12 juni zullen zij zich persoonlijk voorstellen. Het gaat om Gerrit Jan Oudenes, Barbara Suijkerbuijk en Paul Veldhuizen per juni 2014. Verder wil het bestuur Frank Hubert per oktober 2014 als NVE-voorzitter voordragen. Hieronder een korte bio/motivatie van deze beoogde bestuursleden:

Lees meer