• Home
  • Activiteiten
  • - Kalender
  • Workshop kennisdeling: Itembanken en gesloten vragen
Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
Workshop kennisdeling: Itembanken en gesloten vragen
Woensdag, 19 April 2017, 15:45 - 19:00
 
Hits : 711

Inschrijving workshop Kennisdeling 19 april 2017

Thema: Starten met een itembank

Spreker: Karen Vink (inrichten van een itembank)

Locatie: Cito (Arnhem)

Ledenprijs: €60,-. Niet-leden prijs €95,-.

Direct aanmelden 

Titel workshop 1:  Inrichten van een itembank

In toetssytemen worden vragen apart opgeslagen van de toetsen waarin ze gebruikt worden. Hierdoor is het mogelijk om vragen eenvoudig te beheren zonder dat toetsen ook meteen aangepast moeten worden. De structuur waarin vragen worden opgeslagen noemen we ook wel een vragenbank of itembank. Een goed structuur heeft niet alleen voordelen ten aanzien van beheer en gebruik. Het heeft ook voordelen ten aanzien van terugkoppeling naar kandidaten en inzicht in welke onderdelen mogelijk extra aandacht verdienen.

In deze workshop staat dan ook het opzetten en beheren van een itembank centraal. Aan de orde komt onder meer:

  • Hoe kan je een itembank opzetten?
  • Welke criteria kunnen invloed hebben op de structuur van een itembank?
  • Hoe onderhoud je een bestaande itembank?

Titel workshop 2:  Analyse van toetsen en toetsvragen van een instelling

Leerstation Zorg is een kennistoetsenbank van 28.000 item. Hoe wordt zo’n kennistoetsenbank onderhouden? Welke analyses kun je doen? En welke informatie is er te halen uit het verzamelen van de gegevens van al die gemaakte toetsvragen? Daarover gaat deze workshop.

Het analyseren en valideren van toetsvragen binnen LeerstationZorg gaat volgens vastgestelde werkprocessen, welke zijn ontwikkeld mede met ondersteuning van Cito.

Naast het analyseren van deze toetsvragen zijn er ook werkprocessen ingericht die erop gericht zijn om eerder, adequater en sneller te kunnen reageren op signalen over toetsvragen en/of toetsen. Zo is een signaleringssysteem voor opmerkingen. Zodra bij een vraag drie of meer opmerkingen zijn geplaatst, pakt het toetsbureau deze vraag (en opmerkingen) op voor behandeling.

Maar er worden door het afnemen van toetsen nog veel meer gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over het kennisniveau van een instelling (in vergelijking met uw vastgestelde norm, of in vergelijking met het landelijk gemiddelde). Of over vragen en afwijkingen in de beantwoording binnen een instelling en de norm en/of landelijk gemiddelde. Die gegevens kunnen namelijk worden gebruikt in de verwerking van het opleidings- en toetsbeleid van een instelling. Door het maken van een toetsvragen-analyse, krijgt een instelling inzicht in hoe de organisatie scoort ten opzicht van de norm en/of het landelijk gemiddelde.

Noordhof health

Voorbeeld thema analyse klant versus landelijk gemiddelde

Over de sprekers:

Karen Vink: Sinds 2011 werk ik als zelfstandig adviseur digitaal toetsen vanuit As-a-queue. Daarvoor was ik werkzaam als functioneel consultant voor het toetssysteem Questionmark Perception. Ik heb vele organisaties mogen begeleiden bij hun systeem implementatie. 
Maar er is meer nodig om een implementatie succesvol te laten zijn. Toetswensen vertalen naar digitale toetsen zorgde voor betere aansluiting tussen inrichting (oa itembank) en gebruik. Systeemfuncties inzetten om het toetsproces te faciliteren zorgde voor passende werkprocessen waardoor alle betrokkenen in het proces kunnen participeren.
Daarom ben ik als zelfstandige steeds meer gaan werken vanuit vragen als 'Wat is het doel van vragen en toetsen?'; 'Wat wil men met een vraag / toets bereiken?'; 'Welke toetsinformatie is nodig om het leerproces te begeleiden?' Met de antwoorden help ik organisatie de brug te maken tussen systeem en toetsen en breng ik gebruik, inrichting (waaronder itembank) en werkprocessen bij elkaar. Zie ook www.asaqueue.nl.

Michel Spijkerman: uitgever Toetsen en Beoordelen bij Noordhoff Health. Noordhoff Health maakt leeroplossingen voor de zorg, zowel voor het initiële onderwijs (MBO en HO) als voor de bij- en nascholing voor ziekenhuiszorg, verpleeghuis en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, revalidatie, verstandelijk gehandicapten zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Patientveiligheid als leidraad, te bereiken door onder meer deskundigheidsbevordering. Het vaststellen van bekwaamheid (bewust aantoonbaar bekwaam) wordt op meerdere wijzen gedaan.

Adres:
Amsterdamseweg 13
6814 CM  ARNHEM
Nederland
 

Klik op het icoontje voor route informatie: