29-6-2017 Beoordelen in de beroepsprakijk (Johan van Strien & Silvester Draaijer)

Inschrijving workshop Kennisdeling 29 juni 2017

Thema: Beoordelen in de beroepspraktijk

Sprekers: Johan van Strien (Beoordelen van de kwaliteit van rubrics) en Silvester Draaijer (Op een pragmatische manier omgaan met de psychometrische betrouwbaarheid van toetsing)

Locatie: 's Hertogenbosch (CINOP)

Ledenprijs: €60,-. Niet-leden prijs €95,-.

 

Titel workshop 1: Beoordelen van de kwaliteit van rubrics

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met het evalueren van de kwaliteit van rubrics. Deelnemers kunnen hiervoor hun eigen ontwikkelde rubrics meenemen, of gebruik maken van materiaal dat wij aanleveren. De deelnemers gaan naar huis met een evaluatieinstrument waarmee ze hun eigen rubrics kunnen evalueren en verbeteren.

 

Titel workshop 2: Op een pragmatische manier omgaan met de psychometrische betrouwbaarheid van toetsing

Het staat buiten kijf dat het voor toetsing belangrijk is dat toetsen nauwkeurig meten en bij herhaalde afname dezelfde score opleveren. In de praktijk zijn toetsen echter nooit honderd procent betrouwbaar. Vanuit de klassieke test theorie worden maten aangereikt waarmee schattingen kunnen worden gedaan van de betrouwbaarheid van toetsen op basis van een enkele afname (bijv. Cronbachs alpha). Wat zeggen die betrouwbaarheidsmaten nu eigenlijk en wat zijn alternatieven als je bijvoorbeeld vragen random uit een vragenbank trekt of als je de invloed van de zak/slaaggrens hierbij in ogenschouw zou willen nemen?

 

Over de sprekers:

Johan van Strien is onderwijskundig adviseur en trainer bij het Centrum voor Onderwijs en Leren aan de Universiteit Utrecht.

Silvester Draaijer is policy advisor aan de VU.

 

Evenement details:

Begin 29-06-2017 - 15:45
Einde 29-06-2017 - 19:00
Inschrijving vanaf 12-10-2016 - 08:00
Inschrijven tot 23-06-2017
Prijs per persoon €95,00
Locatie
CINOP, 's-Hertogenbosch
Stationsplein 14
CINOP, 's-Hertogenbosch
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
€95,00 13
Deel dit evenement