Registratie
* Dit veld is verplicht
  • NVE individueel lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor een individueel NVE-lidmaatschap bedraagt € 95,00 per jaar. Na aanmelding is het lid per direct NVE-lid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. Het lid dient dit schriftelijk (of per mail) te doen. Na afmelding zal het betreffende lid een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

  • NVE ZZP-lidmaatschap

Het NVE-logo is beschikbaar voor leden die vallen onder het ZZP-lidmaatschap.

Individuele leden mogen ook het logo van de NVE plaatsen met een zogenaamd ZZP-lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen dient vooraf een afschrift van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Daarna wordt door de NVE een licentieovereenkomst aangeboden. Het logo van een ZZP-lid zal niet geplaatst worden op deze NVE-site.

ZZP-leden zullen wel in een aparte lijst genoemd worden (en gelinkt). Het tarief is gelijk aan dat van het individuele lidmaatschap. De jaarlijkse contributie voor een ZZP NVE-lidmaatschap bedraagt € 95,00 per jaar. Na aanmelding is het ZZP-lid per direct NVE-lid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. Het lid dient dit schriftelijk (of per mail) te doen. Na afmelding zal het betreffende lid een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

U ontvangt zo spoedig mogelijk na registratie en nadat de NVE uw afschrift van de Kamer van Koophandel van u heeft ontvangen het logo van de NVE voor uw eigen site.

  • NVE bedrijfslidmaatschap

Het bedrijfslidmaatschap van de NVE is qua kosten afhankelijk van de grootte van de organisatie:

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP NVESoort
lidmaatschap

Aantal
medewerkers
van uw
organisatie

Aantal
vertegenwoordigers
(bij bijv.
evenementen)

Aantal
abonnementen
(op tijdschrift
Examens)


Kosten
per jaar 

BL1

t/m  15

2

2

190,00

BL2

t/m  30

3

3

285,00

BL3

t/m  50

4

4

380,00

BL4

t/m  75

5

5

475,00

BL5

t/m 100

6

6

570,00

BL6

 t/m 250 

7

 7 

 665,00 

 BL7 

 t/m 500 

 8 

 8 

 760,00 

BL8

t/m 1000 

9

 9 

 855,00 

BL9

1000+

10

10

950,00

Een groter aantal vertegenwoordigers en abonnementen dan de standaard, die in de tabel staan vermeld, zijn mogelijk.

We hebben voor het bedrijfslidmaatschap de gegevens nodig van de contactpersoon die het account gaat beheren (beheerder) en welk soort lidmaatschap wenselijk is. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het doorsturen van NVE-informatie binnen de eigen organisatie en is beheerder van de inloggegevens namens de aangesloten organisatie.

Na aanmelding is de organisatie per direct NVE-bedrijfslid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het bedrijfslidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het bedrijfslidmaatschap is niet overdraagbaar.

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. De beheerder van het bedrijfslidmaatschap dient dit schriftelijk te doen. Na afmelding zal de beheerder van het bedrijfslidmaatschap een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het bedrijfslidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met de vraag om het logo van uw organisatie op te sturen.
Richtlijnen: 180x100pxs, 96dpi in .JPG of .PNG-formaat. 

Het secretariaat zal uw logo daarna z.s.m. op deze site plaatsen. U ontvangt dan tevens z.s.m. het logo van de NVE voor uw eigen site. 

Informatie voor: Organisatie grootte : <p>Geef het totaal aantal medewerkers van uw organisatie op.</p>

Organisatie gegevens:

Informatie voor: Organis.-postcode : <p>In Nederland: altijd 4x cijfer, 1x spatie en 2x HOOFDletters, bijv.: 2011 KN</p>
Informatie voor: Organisatie-plaats : <p>Woonplaats (in HOOFDLETTERS)</p>

Beheerder van dit NVE bedrijfslidmaatschap: 

* Dit veld is verplicht
* Dit veld is verplicht
* Dit veld is verplicht
* Dit veld is verplicht Informatie voor: Gebruikersnaam : Vul een geldige gebruikersnaam in. Geen spaties, minstens 3 karakters en bevat de tekens 0-9,a-z,A-Z
* Dit veld is verplicht
* Dit veld is verplicht Informatie voor: Postcode : <p>In Nederland: altijd 4x cijfer, 1x spatie en 2x HOOFDletters, bijv.: 2011 KN</p>
* Dit veld is verplicht Informatie voor: Woonplaats : <p>Woonplaats (in HOOFDLETTERS)</p>
* Dit veld is verplicht
* Dit veld is verplicht

LET OP: uw wachtwoord moet minimaal bestaan uit 6 karakters, waarvan minimaal één cijfer, één kleine- & één hoofdletter, mag geen spaties bevatten en mag ook niet met een cijfer beginnen.

* Dit veld is verplicht Informatie voor: Wachtwoord : <p>Uw wachtwoord moet minimaal bestaan uit 6 karakters, waarvan minimaal één cijfer, één kleine- &amp; één hoofdletter en mag geen spaties bevatten.</p>
* Dit veld is verplicht Informatie voor: Bevestig wachtwoord : <p>Uw wachtwoord moet minimaal bestaan uit 6 karakters, waarvan minimaal één cijfer, één kleine- &amp; één hoofdletter en mag geen spaties bevatten.</p>
Informatie voor: Opmerking : <p>Opmerking van NVE-lid, bijv. afwijkend factuuradres, etc.</p>
 
De NVE bedankt u voor uw registratie voor het lidmaatschap. Door op "Registreer" te klikken gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. Bevestig deze aanvraag door te klikken op de registratielink in de e-mail die u z.s.m. van ons ontvangt.


Zet de plaatjes neer als in het voorbeeld rechtsboven (script-kiddy beveiliging).
* Dit veld is verplicht Verplicht veld | Informatie voor: ? : Veldomschrijving: Beweeg je muis over het icoon Informatie: Beweeg je muis over het icoon