folder Congres 2011

Informatie van het NVE congres 2011.

 

Documenten

document Begeleiden en beoordelen in het samenwerkingsproject CGO Gelderland-Overijssel - Kok Steenbruggen (1571 downloads) Populair
document Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo - van Es & Blacquière (2534 downloads) Populair
pdf Competentiegericht beoordelen en examineren via mobiele toepassingen - Teunissen & Voordes (2158 downloads) Populair
document Dat doet de Examencommissie - Adema (1815 downloads) Populair
document De competente Examencommissie - Kamphuis (1801 downloads) Populair
pdf Een succesvol praktijkgericht assessment: zo doet u dat! - Biemond (1543 downloads) Populair
document Examinering in het mbo - Inspectietoezicht in 2012 - G. Bukkems (2052 downloads) Populair
document Handboek examineren in digitaal formaat - Stuurop (1792 downloads) Populair
pdf Hoe goed rekent zuster Bregje - Rekenvaardigheid bij verpleegkundigen (2430 downloads) Populair
document Hoe goed rekent zuster Bregje? - Straetmans, Lampe & Eggen (2413 downloads) Populair
document Kwaliteit van Examens voor competentiegericht onderwijs - Wools Hubregtse Eggen (1555 downloads) Populair
document Mag het een onsje meer zijn? - Wiersma & Philipsen (2230 downloads) Populair
document Ontwikkelen en publiceren van uniforme examenvereisten - De Boer & Voordes (1803 downloads) Populair
document Plenaire sessie 01 Het competentie-concept in onderwijsland. Zegen of vloek? (1447 downloads) Populair
document Plenaire sessie 02 Examenprofiel - (Romme)Kamphuis (1606 downloads) Populair
document Plenaire sessie 03 Competent bevoegd of bekwaam bevlogen - Joling (1545 downloads) Populair
document Proeve van bekwaamheid ism het bedrijfsleven - Kamper (1739 downloads) Populair
document ROC Nijmegen borgt kwaliteit en examinering via de digitale OER - van Houten & Voordes (2040 downloads) Populair