folder Congres 2011

Informatie van het NVE congres 2011.

 

Documenten

document Begeleiden en beoordelen in het samenwerkingsproject CGO Gelderland-Overijssel - Kok Steenbruggen (1594 downloads) Populair
document Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo - van Es & Blacquière (2573 downloads) Populair
pdf Competentiegericht beoordelen en examineren via mobiele toepassingen - Teunissen & Voordes (2194 downloads) Populair
document Dat doet de Examencommissie - Adema (1847 downloads) Populair
document De competente Examencommissie - Kamphuis (1822 downloads) Populair
pdf Een succesvol praktijkgericht assessment: zo doet u dat! - Biemond (1565 downloads) Populair
document Examinering in het mbo - Inspectietoezicht in 2012 - G. Bukkems (2082 downloads) Populair
document Handboek examineren in digitaal formaat - Stuurop (1814 downloads) Populair
pdf Hoe goed rekent zuster Bregje - Rekenvaardigheid bij verpleegkundigen (2473 downloads) Populair
document Hoe goed rekent zuster Bregje? - Straetmans, Lampe & Eggen (2451 downloads) Populair
document Kwaliteit van Examens voor competentiegericht onderwijs - Wools Hubregtse Eggen (1577 downloads) Populair
document Mag het een onsje meer zijn? - Wiersma & Philipsen (2270 downloads) Populair
document Ontwikkelen en publiceren van uniforme examenvereisten - De Boer & Voordes (1826 downloads) Populair
document Plenaire sessie 01 Het competentie-concept in onderwijsland. Zegen of vloek? (1471 downloads) Populair
document Plenaire sessie 02 Examenprofiel - (Romme)Kamphuis (1631 downloads) Populair
document Plenaire sessie 03 Competent bevoegd of bekwaam bevlogen - Joling (1579 downloads) Populair
document Proeve van bekwaamheid ism het bedrijfsleven - Kamper (1763 downloads) Populair
document ROC Nijmegen borgt kwaliteit en examinering via de digitale OER - van Houten & Voordes (2065 downloads) Populair