• Home
  • Nieuws
  • - NVE nieuws

Voorlichting en begeleiding voor studenten met functiebeperking in hoger onderwijs onder de maat

Hier kunt u het jaarlijkse rapport over studeren met een functiebeperking vinden. Dit rapport is gemaakt door Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Het is gebaseerd op een speciale module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017, gericht op studenten met een functiebeperking. Aan meer dan 280.000 studenten is gevraagd of ze een functiebeperking hebben, of deze hen belemmert bij het studeren en in welke mate hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen. Ruim 39.000 studenten gaven aan één of meer functiebeperkingen te hebben. Het gaat inmiddels om één op de zeven voltijdstudenten.

 

Afdrukken E-mail

Uitnodiging congres Innovatie Online Toetsen en Examineren

Met veel genoegen nodigt het CDFD u en uw collega’s uit voor een congres over innovatie op het gebied van online toetsen en examineren. Het CDFD is de organisatie die 18 online staatsexamens maakt voor financieel adviseurs. In deze examens worden kandidaten niet alleen beoordeeld op theoretische kennis en begrip, maar ook op de vaardigheid en competentie om de theorie in adviessituaties toe te passen. Het doel van het congres is om ieders horizon te verbreden op het gebied van online toetsen en
examineren. Een uitgelezen manier om te weten te komen welke ontwikkelingen er zijn op dit gebied. Experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid zullen vanuit verschillende invalshoeken hun kennis met u delen. 

Hieronder de flyer met de volledige uitnodiging voor dit congres:

Lees meer

Afdrukken E-mail

EBVN en EPCN gaan samen

HOOGVLIET – De examenbureaus EBVN en EPCN gaan samen. De ondernemingen, beide gevestigd in Hoogvliet, gaan in eerste instantie een joint-venture aan. In een later stadium zullen de aandelen van EPCN overgaan naar ViAlex B.V., de organisatie achter EBVN.

ViAlex werd in 2003 opgericht, in eerste instantie als IT-dienstverlener. Het bedrijf groeide door naar het aanbieden van computeropleidingen, die werden afgerond met een diploma of certificaat. Die rol van zowel opleider als examinerende instelling ging op den duur knellen, waarop het bedrijf besloot zich toe te leggen op het onafhankelijk examineren. In 2013 werd een succesvolle aanvraag gedaan om toe te treden als Examencentrum VCA, waarna op 2 januari 2014 de eerste VCA examens afgenomen werden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

NVE-ledenkorting Congres Positieve Psychologie

Positieve gezondheid, zelfmanagement en eigen kracht worden steeds belangrijker in onze samenleving. Positieve psychologie kan bijdragen aan het realiseren van positieve gezondheid door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van positieve interventies en het bevorderen van effectief zelfmanagement. Tijdens het Congres Positieve Psychologie, dat plaatsvindt op 1 december 2017, worden actuele inzichten en toepassingen in de praktijk van alledag gedeeld. Met bijdragen van o.a. Carl Verheijen, Semiha Denktas, Aukje Nauta en Menno de Bree. Als lid ontvang je € 30,00 korting op deelname!

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op www.tijdschriftpositievepsychologie.nl/congres

 

 

Afdrukken E-mail

Over de NVE

De NVE

NVEDe Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is statutair opgericht op 24 december 1999. De NVE heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Zij doet dit onder meer door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en 
    praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken 
    zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

U kunt lid worden van de NVE wanneer u werkzaam bent bij een examenbureau binnen een beroepsorganisatie of onderwijsinstelling, of op enigerlei andere wijze (nauw) betrokken bent bij de examenpraktijk. Wanneer de doelstelling van de NVE u aanspreekt en u wilt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging

Afdrukken E-mail