• Home
  • Nieuws
  • - NVE nieuws
  • Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

Logo-Ministerie-OCW-groot

Om de kwaliteit van examenfunctionarissen te (h)erkennen heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een Register voor Examenfunctionarissen ontwikkeld. Voor de NVE is dit Register een logisch vervolg op de door haar reeds ontwikkelde taak- en functieprofielen voor alle functionarissen die te maken hebben met de organisatie en afname van examens. Inmiddels zijn deze profielen bij veel bedrijven en onderwijsorganisaties in gebruik.

 

Begin juli 2015 heeft de NVE het ministerie van OCW geïnformeerd over de inzet van het Register voor Examenfunctionarissen. In reactie hierop heeft de minister haar waardering uitgesproken voor de verschillende activiteiten van de NVE, en de manier waarop examenfunctionarissen werk maken van zelfregulering t.a.v. de kwaliteit van de examenbranche. Tevens onderschrijft zij de noodzaak van een register, exclusief voor examenfunctionarissen. De minister ziet hierin ook mogelijkheden voor een concrete verbinding met het lerarenregister.

Lees hier de brief van de NVE aan het ministerie van OCW.

 

Tags: Examens, Register Examenfunctionarissen , functieprofielen

Afdrukken E-mail