Persoonlijk lidmaatschap

persoonlijklidmaatschapDe afgelopen jaren heeft de NVE een gestage ledengroei doorgemaakt. Hierop zijn ook de lidmaatschaps-vormen aangepast (komst Bedrijfslidmaatschap en ZZP lidmaatschap).

Toch is er ook nog een grote groep persoonlijke lidmaatschappen (PL): leden die op eigen naam lid zijn, maar vaak wel werkzaam zijn bij een organisatie. Graag willen zij de factuur declareren en hebben de NVE verzocht om de factuur rechtstreeks bij de organisatie in te dienen.

Helaas zien wij dat deze organisaties steeds meer aanvullende eisen stellen aan de factuur en hierdoor facturen opnieuw moeten worden gemaakt. Maar ook dat leden met een PL, met enige regelmaat wijzigen van werkgever, organisaties verhuizen of worden overgenomen en dit vergeten door te geven. Dit alles maakt het debiteurenbeheer op het PL tot een complexe activiteit die we moeilijk kunnen realiseren zonder daarvoor grote kosten te maken.

T.a.v. het PL heeft het bestuur van de NVE besloten om het PL ook echt als een persoonlijk lidmaatschap vorm te geven. Dit betekent dat u, als persoonlijk lid, zélf verantwoordelijk bent voor het voldoen van uw contributie en eventuele declaratie bij uw werkgever. 

De NVE zal binnen het PL geen registraties meer doen van werkorders, factuurafdeling, afdelingscodes en andere vereisten aan een bedrijfsmatige factuur. Tevens is het niet mogelijk om een PL over te geven naar een andere collega.

Mocht uw organisatie wel behoefte hebben aan een dergelijke factuur, dan adviseren wij om over te stappen op een Bedrijfslidmaatschap. Voor de voordelen hiervan verwijzen wij u graag naar: http://www.nvexamens.nl/lidmaatschap/bedrijfslidmaatschap-nve.html

Uiteraard voorzien wij u hierin graag van advies en ondersteuning.

Afdrukken E-mail