Nieuwe bestuursleden

MensenHet NVE-bestuur neemt afscheid van twee zeer gewaardeerde leden. Frans Kleintjes legt na ruim vijf jaar zijn taak als secretaris neer en Barbara Suijkerbuijk neemt na 2 jaar afscheid als bestuurslid. Beiden zullen op hun eigen manier betrokken blijven bij de vereniging. De NVE dankt hen hartelijk voor hun kennis en inzet, welke de vereniging veel hebben gebracht!

Daar staat tegenover dat het bestuur drie nieuwe leden verwelkomt: Leon van Belle, Wesley van ’t Hof en Anouk Mulder. Leon van Belle (Certiforce) zal zich met name richten op het bevorderen van de onderlinge kennisoverdracht tussen leden en externe partijen. Wesley van ’t Hof (Hoffelijk) is vooral gefocust op de externe profilering en communicatie en Anouk Mulder (Lamark) volgt Frans op als secretaris.  

Leon van Belle is geboren op 9 april 1966 in het mooie Breda. Na het afronden van de middelbare school is hij zijn ‘groene’ hart gevolgd en in 1986 bij het Ministerie van Defensie gaan werken als beroeps militair. Na een kleine tussenstap in het burgerleven heeft hij de Officiers opleiding gevolgd in Breda. In 1994 is hij gestart als officier diverse functies. In deze periode heeft hij zijn kwaliteiten als leidinggevende verder ontwikkeld en een berg levenservaring opgedaan. Het situationeel leidinggeven zit hem in het bloed en hij heeft dit veelvuldig moeten toepassen in diverse uitzendsituaties maar ook in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Door deze ervaring heeft hij goed zicht gekregen in bedrijfsprocessen en hoe je de mens centraal zet in deze processen. Hij heeft aan de wieg gestaan van EVC bij Defensie. De laatste jaren was Leon commandant (directeur) van één van de opleidingscentra. Het opzetten van opleidingsprogramma’s en het begeleiden van docenten in een veranderende organisatie die onder druk staat speelde een belangrijke rol. Gebruik maken van de sterke kanten van een team en het kennen van de valkuilen is altijd een sterk punt geweest.

Na het verlaten van Defensie heeft hij zijn opleidingskundige opleiding verder uitgebouwd in de civiele sector. Bij diverse werkgevers heeft hij ervaring opgedaan met betrekking tot persoons- en organisatiecertificering. Nu vond hij het tijd zijn expertise samen met zijn team in de markt te zetten.
De laatste jaren, in de functie van directeur Certiforce heeft hij zich verder ontwikkelt in de wereld van persoonscertificering en advies. Met name aan ROC’s over de inrichting van het onderwijs en examinering. Met het product APK examinering adviseert hij het ‘domein' van een ROC over de kwaliteit van onderwijs en vooral examinering. Met de opgedane kennis, ervaring en gedrevenheid wil hij graag zijn bijdrage leveren in het bestuur van de NVE. De NVE staat voor kwaliteit. Niet alleen het het proces van beoordelen maar zeker ook voor de vakbekwaamheid van diegene die participeren in dit proces, in welke rol dan ook. Hierin kan Leon zich geheel vinden en hoopt hier een goede bijdrage aan te leveren als nieuw bestuurslid.

Als hij niet werkt dan kom je hem tegen met zijn kinderen op de fiets of in het bos in het mooie Montferland. Een terrasje in Arnhem wordt ook niet geschuwd of lekker met de motor op pad met een groepje vrienden. Zijn motto is dan ook:

“If You Put Your Mind To It, You Can Do Everything”

 

Met slechts 28 levensjaren op de teller, verbaast het menigeen dat Wesley van ’t Hof al zoveel gedaan heeft. Op zijn zeventiende is hij bij de Rabobank gaan werken en daar in vier jaar uitgegroeid van servicemedewerker tot private banker en projectleider. Om vervolgens consultant en trainer te worden in loondienst en na een jaar een eigen bedrijf op te richten met dezelfde aandachtsgebieden. Naast zijn fulltime functies heeft Wesley in de avonduren gestudeerd. Zo heeft hij HBO Management, Economie & Recht, Post-HBO Financiële Planning en zijn master Financieel Recht afgerond.

Hoffelijk is in 2010 opgericht en bestaat inmiddels ruim zes jaar. Hoffelijk richt zich op opleiden, detachering, examinering en consultancy en is inmiddels uitgegroeid tot een bekende speler binnen de financiële dienstverlening. Wesley is als algemeen directeur - naast het aansturen van de organisatie - verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen en verwezenlijken van innovatieve concepten waarmee Hoffelijk haar opdrachtgevers bedient en hen in staat stelt hun klanten beter te bedienen.

Na zijn kennismaking met de NVE, haar leden en bestuur heeft Wesley besloten een actiever lid te willen zijn. Over de vraag of hij in moest gaan op de oproep voor nieuwe bestuursleden, heeft hij dan ook niet lang getwijfeld. Op het NVE-congres zag hij vooral toegewijde (bestuurs)leden die van de vereniging écht iets willen maken. Ondanks het feit dat (of misschien juist wel ‘doordat’) de NVE al aardig wat jaren bestaat, ligt de vraag voor welke positionering bij de NVE hoort. Een vraagstuk waar hij zich graag, in gezelschap van andere betrokkenen uit de branche, wil buigen. Om zo gezamenlijk richting te kiezen voor een vereniging die ten dienste staat van uiteenlopende bedrijven in een branche in beweging. Als lid van het bestuur wil hij zich graag inzetten om de reeds ingeslagen weg verder te bewandelen en te plaveien om vervolgens een nieuwe stip op de horizon te kiezen. Graag zet hij dan ook zijn schouders onder het verder uitbouwen van de propositie van de NVE en het door de NVE bieden van nog meer toegevoegde waarde voor haar leden.

 

Anouk Mulder is als accountmanager werkzaam bij Lamark. Nadat zij in 2010 als Master of Science in de Ontwikkelingspsychologie afstudeerde, heeft zij enkele jaren in het speciaal onderwijs gewerkt. Anouk was daarna op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft deze gevonden bij Lamark. Lamark is specialist in examenlogistiek en flexibel examineren. Een landelijk dekkend netwerk van Test Centers maakt het voor kandidaten mogelijk examen te doen op een datum en tijd die hen het best uitkomt. Aandacht voor de kwaliteit van het examenmoment en de beleving van de kandidaat staan hierbij voorop.

Als accountmanager is Anouk verantwoordelijk voor de klanten. Het is haar taak oplossingen te zoeken voor de vragen van klanten en zij richt zich op het versterken van de relaties. Daarnaast houdt zij zich bezig met het verbeteren van de communicatiestromen, want des te beter iedereen wordt geïnformeerd, des te minder vragen er hoeven te worden gesteld.

Al jarenlang zet Anouk zich in als vrijwilliger. Zo is zij bewindvoerder en mentor van een jogvolwassene met een verstandelijke beperking en was zij lid van de WMO Adviesraad van de gemeente waarin zij woonachtig is. De oproep van de NVE voor nieuwe bestuursleden kwam daardoor als geroepen. Door de rol van secretaris op zich te nemen kan Anouk een bijdrage leveren aan het verder op de kaart zetten van de NVE. Daarnaast heeft zij als doel een beter platform te bieden voor de leden, zodat zij meer ruimte krijgen hun stem te laten horen. De NVE heeft immers geen bestaansrecht zonder (het vertrouwen van) haar leden.

Afdrukken E-mail