Over de NVE

Over de NVE

De NVE

NVEDe Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is statutair opgericht op 24 december 1999. De NVE heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Zij doet dit onder meer door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en 
    praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken 
    zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

U kunt lid worden van de NVE wanneer u werkzaam bent bij een examenbureau binnen een beroepsorganisatie of onderwijsinstelling, of op enigerlei andere wijze (nauw) betrokken bent bij de examenpraktijk. Wanneer de doelstelling van de NVE u aanspreekt en u wilt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging

Afdrukken E-mail