• Home
  • Register Examenfunctionarissen
  • - Informatie CI’s

Informatie CI’s

Check-OKDe NVE streeft naar samenwerking met de certificerende instellingen om een herkenbare en erkenbare kwaliteit te leveren. Exameninstellingen profiteren van de kwaliteitsborging en de registratievoordelen die het landelijk register van de NVE biedt. Het landelijk Register kan certificerende instellingen bijeen brengen en daarmee een krachtig platform creëren met impact op de examenkwaliteit in Nederland.

Als beroepsvereniging voor examenprofessionals heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens de ontwikkelingen in het onderwijs (vo, mbo, ho) in de laatste tien jaar op de voet gevolgd, en ook een bijdrage geleverd door een –breed gedragen- beschrijving van de kwalificaties van een examenorganisatie en de daarbij behorende functionarissen op te stellen. Deze zijn samengevat in de functieprofielen (2011). Inmiddels is dit een algemeen gebruikt instrument bij de examenafdelingen van instellingen of wordt gebruikt als inspiratiebron voor het beschrijven van examentaken.

In het afgelopen jaar heeft minister Bussemaker een aantal keren gesproken over de kwaliteit van de examens en de examenuitvoering van o.a. het mbo. Op welke wijze zij deze kwaliteit graag nog verder wil verbeteren en wat de norm zou moeten zijn, was ze niet altijd even scherp. Wel is bekend, dat hardop nagedacht wordt over introductie van een keurmerk voor examenproducten, dat de kwaliteit van bij examenleveranciers ingekochte en zelf ontwikkelde examens moet borgen én een borging van de kwaliteit van de personen die bij examinering betrokken zijn.

De NVE is de beroepsvereniging voor examenprofessionals en is van mening dat niet (alleen) producten, maar mensen met verstand van examinering het verschil maken. Dat wordt ook uitgedragen door de MBO Raad waar bijvoorbeeld in de Leg-uit-bijeenkomst van 31 maart aandacht is gegeven aan zowel het proces als de producten als de professionalisering binnen de examinering. De NVE ziet nog een andere kans voor een praktische vorm van kwaliteitsbeheersing in het mbo, waarmee mbo-instellingen kunnen beschikken over aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers in hun examenprocessen. De NVE introduceert een (onderwijsbreed) Register waar gekwalificeerde examenfunctionarissen kunnen worden ingeschreven. Tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten hebben we daarover de deskundigen van het mbo geïnformeerd. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd voor bijvoorbeeld het hbo.

Dit Register biedt niet alleen een (h)erkenning via internet; het ontzorgt ook exameninstellingen m.b.t. hun administratie en verantwoording naar de Inspectie. Zij beschikken via het register over informatie die gebruikt kan worden bij de sturing van examenprocessen. Ook kan een instelling in het Register gekwalificeerde (externe) examenfunctionarissen zoeken en vinden. Het beheer van het Register ligt bij door de NVE toegelaten onafhankelijke, certificerende instellingen.

Op 20 mei jl. heeft de NVE aan 10 certificerende instellingen de uitgangspunten van het Register toegelicht en een voorstel gedaan voor samenwerking. Bijgaand treft u de presentatie van 20 mei jl. aan. Heeft u als certificerende instelling ook interesse om met de NVE samen te werken? Stuur dan een bericht naar ons secretariaat.

Tags: Nederlandse Vereniging voor Examens, Register Examenfunctionarissen , CI's

Afdrukken E-mail