• Home
  • Register Examenfunctionarissen
  • - Informatie mbo

Informatiebijeenkomsten mbo-scholen

Informatiebijeenkomsten Register Examenfunctionarissen mbo-scholen

De NVE heeft in april een viertal informatiebijeenkomsten gehad met geïnteresseerde mbo-scholen over het Register en de manier waarop het Register een bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsdoelen t.a.v. examinering. 

Als beroepsvereniging voor examenprofessionals heeft de NVE de ontwikkelingen in het mbo in de laatste tien jaar op de voet gevolgd, en ook een bijdrage geleverd door een –breed gedragen- beschrijving van de kwalificaties van een examenorganisatie en de daarbij behorende functionarissen op te stellen. Onderwijsbreed, dus niet exclusief voor het mbo, zijn deze samengevat in de functieprofielen (2011). Inmiddels is dit een algemeen gebruikt instrument bij de examenafdelingen van instellingen. 

In het afgelopen jaar heeft minister Bussemaker een aantal keren gesproken over de kwaliteit van de examens en de examenuitvoering in het mbo. Op welke wijze zij deze kwaliteit graag nog verder wil verbeteren en wat de norm zou moeten zijn, was ze niet altijd even duidelijk. Wel is bekend, dat hardop nagedacht wordt over introductie van een keurmerk voor examenproducten, dat de kwaliteit van bij examenleveranciers ingekochte en zelf ontwikkelde examens moet borgen.

De NVE is de beroepsvereniging voor examenprofessionals en is van mening dat niet (alleen) producten, maar mensen met verstand van examinering het verschil maken. De NVE ziet nog een andere kans voor een praktische vorm van kwaliteitsbeheersing in het mbo, waarmee mbo-instellingen kunnen beschikken over aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers in hun examenprocessen. De NVE introduceert een (onderwijsbreed) Register waar gekwalificeerde examenfunctionarissen kunnen worden ingeschreven.

Dit Register biedt niet alleen een (h)erkenning via internet; het ontzorgt ook exameninstellingen en scholen m.b.t. hun administratie en verantwoording naar de Inspectie. Ook kan een instelling in het Register gekwalificeerde (externe) examenfunctionarissen zoeken en vinden. Het beheer van het Register ligt bij (een groeiend aantal) onafhankelijke, certificerende instellingen. Het Register is ontwikkeld in samenwerking met examenwerkers in het mbo.

Overigens: vanuit het ministerie zijn middelen ter beschikking gesteld om de kwaliteit van examenprocessen te verbeteren. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de school een kwaliteitsplan te maken, waarin onder meer aandacht moet zijn voor professionalisering van examenfunctionarissen. De doelen moeten hierin SMART geformuleerd worden. De NVE denkt dat het Register hier voor het mbo een uitstekend hulpmiddel kan zijn.

Kon u niet bij deze bijeenkomsten zijn? Wij hebben de presentatie, welke tijdens deze bijeenkomsten is vertoond, op onze website geplaatst. U kunt deze hier downloaden. 

 

Tags: NVE, Register Examenfunctionarissen

Afdrukken E-mail