• Home
  • Register Examenfunctionarissen
  • - Inleiding

Inleiding - Register Examenfunctionarissen

Is het voor uw organisatie ook moeilijk de kwaliteit van uw examenfunctionarissen aan te tonen? Of aan te tonen dat uw examenfunctionarissen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen? Zoekt u wel eens naar gecertificeerde examenfunctionarissen buiten uw instelling?

De NVE zet zich in voor kwalitatief goede examinering. Voor de registratie van examenfunctionarissen heeft de NVE  een landelijk register ingericht. Met het register borgt de NVE de kwaliteit van de uitgereikte certificaten. Uw instelling kan met het register overzicht houden en aantonen welke examenfunctionarissen gecertificeerd zijn en ook zoeken naar beschikbare examenfunctionarissen buiten uw instelling.

Certificering en professionalisering sluit aan bij landelijke trends in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de BIG registratie voor werkenden in de zorg. En ook in het onderwijs neemt de vraag toe naar aantoonbare deskundigheid van bijvoorbeeld assessoren/examinatoren en examencommissieleden.

De NVE heeft een samenhangende set van functieprofielen en het register ontwikkeld met aandacht voor de beheersbaarheid in inspanningen en kosten. Ook de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs reageert positief.

Tags: NVE, Register Examenfunctionarissen

Afdrukken E-mail