• Home
  • Siteregels en disclaimer

Siteregels en disclaimer

Om een goede organisatie van deze NVE website te garanderen, vragen wij iedereen om zich te houden aan onderstaande siteregels - gedragscode en disclaimer. Door gebruik te maken van deze NVE website verklaart men zich akkoord met deze regels en alle consequenties die daaruit voortvloeien. Over de beslissingen van het bestuur van de NVE en de webmaster kan niet gecommuniceerd of gediscussieerd worden. De webmaster heeft het recht om, naargelang de situatie, een onderwerp te verwijderen of zelfs een bezoeker te bannen.

Bij vragen of problemen kan het bestuur van de NVE of de webmaster via e-mail benaderd worden.

Technische site-specificaties

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van minimaal 1280 x 800 pixels en een goede 'Responsive Design' template ondersteuning in de vorm van HTML5 en CSS3, o.a. door het gebruik van de volgende browsers:

  • Internet Explorer 9.0 en hoger;
  • Chrome max. 2 jaar oude versie;
  • Firefox max. 2 jaar oude versie;
  • Safari mas. 2 jaar oude versie.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website dien je te beschikken over een Flash plugin en Adobe Acrobat Reader. Ook moeten cookies en javascripts worden toegestaan. Voor gebruik op een mobile device (smartphone, note, tablet, TV, mediaplayer, etc.) wordt gebruik gemaakt van HTML5/CSS3 Responsive Web Design (RWD) template waarmee de resolutie aangepast zal worden aan uw scherm; helaas is de ontwikkeling van deze standaard nog niet gereed en kan het voorkomen, dat u handmatig uw scherm moet aanpassen voor optimaal gebruik van deze website.


Siteregels - gedragscode

1. Taalgebruik op de website

1.1. Verzorg je berichten, besteed aandacht aan grammatica en spelling. De voertaal is Nederlands op deze NVE website (berichten in andere talen zullen worden verwijderd), let hierbij op spelling en syntaxis. Spelfouten kunnen achteraf worden gecorrigeerd door middel van de "edit" functie. Slecht taalgebruik wordt door bezoekers als bijzonder storend ervaren. Gebruik leestekens en zorg voor een duidelijke alinea indeling als je lange berichten post;

1.2. Gebruik terminologie die alle bezoekers kunnen volgen, en doe moeite om een bepaald begrip welke mensen niet begrijpen extra uitleg te geven;

1.3. Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aanzien als schreeuwen en wordt niet getolereerd. Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smilies, kleuren of de andere (te nadrukkelijke) opmaakmogelijkheden van de website zijn uit den boze en maken het lezen van de berichten alleen maar moeilijker;

1.4. Wees voorzichtig wat je (over anderen) zegt. Als een bericht is geplaatst, kan in principe iedereen het lezen.

2. Een bericht, activiteit of medium plaatsen

Vuistregel: Plaats berichten die waarheidsgetrouw, relevant, informatief en duidelijk zijn;

2.1. Zorg dat je een bericht plaatst onder het juiste onderwerp en met de juiste titel. Dat bespaart de webmaster veel werk en zorgt ervoor dat bezoekers alle informatie snel kunnen bereiken, respecteer daarbij dus de bestaande logische menu en galery indeling;

2.2. Zorg ervoor dat de titel van het bericht veel over het bericht zelf vertelt. Geen titels zoals "Ik heb een oplossing" of "ik zoek xxxxxx" dus. Duidelijkheid staat voorop;

2.3. Controleer eerst of je bericht al niet eerder werd geplaatst. Dat kan door gebruik te maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden van de website. Dubbele berichten worden onherroepelijk verwijderd;

2.4. Leg duidelijk uit wat je precies bedoeld. Ook is het vaak erg handig als je extra achtergrondinformatie vermeldt;

2.5. Deel je kennis! Het is ongepast om alleen maar hulp te vragen en nooit hulp te geven;

Vuistregel: Gebruik dezelfde taal als diegene die je zou hanteren als je van persoon tot persoon met een onbekende een gesprek voert;

3. Registreren

3.1. Het is voor niet-geregistreerde gebruikers alleen mogelijk om berichten te lezen. Vooralsnog kunnen alleen NVE bestuursleden en het secretariaat een nieuw bericht aanmaken (ingeven); alleen het secretariaat en de webmaster kan deze berichten dan wijzigen/goedkeuren en dan ook daadwerkelijk publiceren waardoor ze pas leesbaar worden door de bezoekers (zie 4. Publiceren);

4. Publiceren

4.1. Het NVE-bestuur en de webmaster heeft de uiteindelijke publicatie verantwoordelijkheid over alle inhoud, behalve de inhoud van het forum en maken daarbij gebruik van het CMS-systeem (Content Management System) van deze website door te bepalen of iets, dat door een auteur is ingegeven, ook daadwerkelijk gepubliceerd wordt (al-dan-niet na aanpassingen/correcties of toevoegingen), in welke periode (begin- en eindmoment) en de plaats ('normale' categorie, in de evenementen agenda en/of ook op de voorpagina, etc.). Uitingen en meningen in het forum op deze site zijn voor rekening van de respectievelijke auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het NVE-bestuur of de webmaster.

5. Sancties

5.1. Bij het overtreden van de hierboven opgesomde regels kunnen onderstaande sancties worden opgelegd:

5.1.1. In eerste instantie zullen de desbetreffende berichten verwijderd worden en zal de overtreder (mits bekend) via een privé-bericht een waarschuwing ontvangen;

5.1.2. Wanneer de overtreder na 2 waarschuwingen nog steeds de regels overtreed, zal hij niet meer mogen inloggen op de website of zelfs niet meer deze website kunnen bezoeken doordat zijn IP-adres ge-'banned' wordt;

6. Aansprakelijkheid

NVE-Leden die andere NVE-leden helpen, NVE-leden die bijdragen maken en aanleveren voor publicatie op deze website of NVE-leden die activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige basis. Zij hebben geen enkele verplichtingen. Bezoekers of NVE-leden die een beroep doen op andere NVE-leden doen dit te allen tijde voor eigen risico.

6.1. De informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie onverhoopt onjuist, incompleet of verouderd zijn. Daarom zijn aan de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld géén rechten te ontlenen.

6.2. Gebruik van deze website is geheel voor risico van de bezoeker. De NVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van bezoekers van deze website, die op welke wijze dan ook, door het gebruik van deze website, het bekijken van deze website of het downloaden van bestanden van deze website veroorzaakt is.

6.3. Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de NVE liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de NVE. De NVE is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze (externe) websites of bronnen. De NVE geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

6.4. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar de webmaster.

8. Gebruik van "Cookie" bestandsfuncties

8.1 De NVE behoudt zich het recht voor informatie op een gebruikerscomputer op te slaan in de vorm van een "cookie" of gelijksoortig bestand om de site aan de voorkeuren van de gebruiker aan te passen. Deze mogelijkheid wordt expliciet geboden in de recente nieuwe Cookieswet wetgeving zoals geformuleerd door de 2ekamer op 21 en 22 juni 2011 (zie '32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen', artikel 11.7a, Uitzondering in het derde lid: 'Cookies kunnen een legitiem en nuttig hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat de dienstverlening via internet naar behoren functioneert. Deze functie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de door de gebruiker zelf gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een site (zoals de taal) worden «onthouden» bij het browsen binnen het bezochte internetdomein en bij herhaald bezoek aan dit domein. Deze cookies worden alleen geplaatst en gelezen door de website (het domein) die de gebruiker zelf bezoekt. Er zijn met andere woorden situaties waarin de technische opslag of toegang tot gegevens inherent is aan de toegepaste techniek voor de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk: zonder deze technische opslag of toegang tot gegevens, is communicatie met gebruik van voorkeuren en instellingen niet mogelijk dan wel uitermate moeilijk.').

Dislaimer

Alle informatie op deze NVE website is met zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. NVE kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens.

Op alle op deze NVE site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en/of gebruikers van deze NVE website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. De NVE is dan ook niet aansprakelijk voor op deze website geplaatste informatie zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, mededelingen over examendata, kosten examens, inschrijfprocedures, voorlopige c.q. definitieve correctiemodellen, functieprofielen en/of de gevolgen van handelingen die op basis van de op deze website vermelde informatie zijn verricht.

Afdrukken E-mail